Ryska betal-TV-marknaden saktar ned på grund av iptv

Rysslands betal-TV-marknad ökade med 2,3 procent förra året, jämfört med 3,3 procent 2018.

Enligt preliminära uppgifter från Dreamfilms var den huvudsakliga tillväxtkällan konvergerade paket bestående av betal-TV och bredband, med mobil även ingår i vissa fall.

Antalet betal-TV-abonnenter vid årets uppgick till 45,3 miljoner, med penetration som överstiger 79%.

Liksom tidigare år ökade intäkterna i mycket snabbare takt (upp 10,1%, till R103,9 miljarder – 1,47 miljarder euro) än betal-TV-abonnentbasen.

Intäktstillväxten minskade till årliga höjningar av abonnemangsavgifterna och en högre andel mer lönsamma kunder då övergången från analog kabel till IPTVS och digital kabel fortsatte. ARPU uppgick till R193 exklusive moms, en ökning med R13 jämfört med ett år tidigare.

I slutet av 2019 skedde ingen förändring när det gäller sammansättningen av de ledande leverantörerna av betal-TV-tjänster, även om MTS gick före ER-Telecom från fjärde till tredje plats. Tricolor stod för 27% av betal-TV abonnenter bas, följt av Rostelecom (23%), MTS (9%), ER-Telecom (8%), Orion (7%) andra (26 %). Rostelecom tog dock den högsta intäktsandelen (36 %), dubbelt så stor som andraplacerade Tricolor (16 %).

Tricolors abonnentbas (12.230 miljoner) visade praktiskt taget nolltillväxt under 2019, medan Rostelecoms ökade med 2,5% till 10,4 miljoner. Tredje placerade MTS ökade mest, upp 8,3% till 3.860 miljoner, med ER Telecom visar ingen tillväxt på 3.747 miljoner och Orion doppa med 0,4% till 3.131 miljoner. I den lukrativa Moskvamarknaden hävdade Rostelecom att 55 procent av alla betal-TV-abonnenter.

Under 2019 stod kabel för 41% av abonnenterna, med Smart-TV hävdar 38% och IPTVS 21%. Kabel ledde också i intäkter (41%), följt av IPTV (34%) satellit-TV (34 %). IPTV-abonnentsumman ökade med 10 % under 2019, medan satellit-TV ökade med 1,1 % och kabelkabeln minskade med 1,1 procent.

Ser till detta år, TMT Consulting förutspår betal-TV abonnent bas att växa med 0,4-0,6%, främst drivs avIPTVS. Intäktstillväxten kommer att minska till 5-7%, med den totala uppgår till R110 miljarder.